به وب سایت سپهر تهویه خوش آمدید.

ساعات کاری ما : شنبه تا پنجشنبه || 09:00 الی 20:00

کانال های اسپیرال


کانال های اسپیرال به دلیل ایجاد حرکت هوای یکنواخت در سیستم کانال کشی و افت فشار های ناگهانی کمتر و فشار هوای ثابت در کل سیستم کانال کشی می تواند این امر نه تنها باعث افزایش بهره وری انرژی می شود ، بلکه میزان سر و صدای ناشی از فشار هوا را نیز کاهش می دهد.

هزینه ساخت و اجرا کامل کانال های اسپیرال می تواند نسبت به کانال های چهارگوش در اغلب موارد تا 50درصد کمتر باشد.که این موارد می تواند شامل فلنج های مصرفی،مقدار ورق مصرفی،پرت و ضایعات،نصب ،حمل و نقل و... باشد

تماس سریع سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه