به وب سایت سپهر تهویه خوش آمدید.

ساعات کاری ما : شنبه تا پنجشنبه || 09:00 الی 20:00

کانال های گرد


شکل ظاهری کانال هوای گرد به صورت دایره است. راندمان این نوع کانال‌ها نسبت به کانال چهارگوش بیشتر است. مزایای بی‌شماری که این کانال‌ها نسبت به کانال چهار گوش دارند، باعث افزایش روز افزون استفاده از این کانال‌ها شده است.

این کانال‌ها در مکان‌هایی مانند کارخانه‌ها یا سوله‌های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تماس سریع سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه