به وب سایت سپهر تهویه خوش آمدید.

ساعات کاری ما : شنبه تا پنجشنبه || 09:00 الی 20:00

پنج عامل کلیدی برای راندمان و کارآمدی سیستم کانال کشی

پنج عامل کلیدی برای راندمان و کارآمدی سیستم کانال کشی

راندمان و کارآمدی یک سیستم کانال کشی در کنترل دمای فصلی منزل شما بسیار  مهم است. سیستم های کانال کشی شما هرچه کارآمد تر باشد ، به راحتی در قبض  های گرمایش و سرمایش در تمام سال خود صرفه جویی می کنید.

پنج عامل که می تواند صرفه جویی در مصرف انرژی را برای شما داشته باشد:

1- سایز کانال های هوا

سایز کانال های هوا اگر به درستی انتخاب شود می تواند میزان و حجم هوای کافی را از خود عبور دهند.و حجم هوای تولید شده که دارای سرما و گرما می باشد را به اندازه کافی به محل مورد نظر برساند.که اگر سایز کانال هوا به درستی انتخاب نشود،جریان هوا محدود می شود و خانه ومحل مورد نظر شما به درستی گرم یا سرد نمی شود.

2- طراحی کانال های هوا

طراحی کانال ها باید به صورت کوتاه ترین مسیر و کم ترین پیچ و تاب و سه راهی ها را داشته باشد.در غیر این صورت هوا تولید شده توسط دستگاه تهویه مطبوع ،در داخل سیستم کانال کشی ،دارای افت فشار زیادی می شود و میزان حجم هوا کاهش می یابد و خانه ومحل مورد نظر شما به درستی گرم یا سرد نمی شود.

3- نصب کانال های هوا 

جهت نصب کانال های هوا باید از تعداد و نوع جنس ساپورت های مناسب استفاده کرد .که در هنگام عبور جریان هوا دچار لرزش نشوند و صدا ایجاد نکنند.

4- عایق کاری

برای جلوگیری از پرت حرارتی هوای تولید شده حتما باید از عایق های مناسب و دارای تاییده استفاده گردد.استفاده از عایق می تواند 20تا30درصد حداقل راندمان را بالاتر ببرد.

5- جلوگیری از نشتی

هوابندی کانال های هوا از موارد مهم است که در آن می تواند اتلاف انرژی رخ دهد. برای جلوگیری از ایجاد نشتی در کانال ها،اتصالات باید با ماستیک ،و گسکت و نخ نسوز استفاده شود.

تماس سریع سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه