به وب سایت سپهر تهویه خوش آمدید.

ساعات کاری ما : شنبه تا پنجشنبه || 09:00 الی 20:00

کانال های اسپیرال بهتر است یا کانال های چهارگوش؟

کانال های اسپیرال بهتر است یا کانال های چهارگوش؟

راندمان کاری کارگران در هر کاری کارخانه ای مهم است.کارخانه ی پیشرفته جهت آسایش کارگران که باعث بهبود و افزایش راندمان کارگران می شود، هزینه های زیادی جهت بدست آوردن هوایی مطبوع و کاهش صدا انجام داده اند.

اما آیا کانال های اسپیرال نسبت به کانال های چهارگوش برتر هستند؟باهم دیگه بررسی می کنیم.

 

اندازه گیری راندامان:از مزایای بهبود جریان هوا

راندمان را می توان از طریق روش های مختلفی طبقه بندی کرد.با این حال معیار اندازه گیری راندمان اغلب از طریق اندازه گیری جریان هوا  انجام می شود.

جریان هوا را از طریق روش های مختلفی مثل دستگاه های باد سنج و هوا سنج و...اندازه گیری کرد.

وقتی صحبت از سیستم کانال کشی با راندمان بالا می شود ،کانال های اسپیرال مثل همیشه جایگاه ویژه خودش را نشان می دهد.که دلیل این امر فقط و فقط می تواند حذف درزهای طولی و به حداقل رساندن درزهای عرضی(منظور درز بین فلنج ها) نسبت به کانال های چهارگوش می باشد.که این ویژگی از نشتی در سیستم جلوگیری می کند و جریان هوا را بهبود می بخشد. این مزیت بزرگی نسبت به کانال های چهارگوش محسوب میشود.

از آنجایی که کانال های اسپیرال نسبت به کانال های چهارگوش در قسمت زانوها،تبدیل ها،سه راهی و ...از زاویه های بازتری برخور دار هستند،می توانند هوا را با حجم بیشتر و با سرعت و کیفیت بالاتر به محل مورد نظر انتقال بدهند.

و همچنین نداشتن گوشه های 90درجه در کانال های اسپیرال نسبت به کانال های چهارگوش باعث کاهش محل تجمع گرد و غبار در گوشه های کانال های انتقال هوا می شود.

سایر معیار های راندمان

در کنار بهبود جریان هوا ، بازده در کانال های اسپیرال نیز از طریق سهولت استفاده و نصب اندازه گیری می شود.

همان طور که قبلا گفته شد به دلیل نداشتن زاویه در کانال های اسپیرال، تمیزکاری بسیار راحت تر هست.که نبود این زاویه ها نه تنها باعث افزایش راندمان و بهبود کیفیت هوا می شود،می تواند تمیزکاری بهتر و کاهش شدید نویزهای مزاحم در سیستم کانال کشی را داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق ،کانال های اسپیرال مخصوصا محیط های کاری هست که آرامش صوتی، از اهمیت بالاتری بر خوردار هست.

تماس سریع سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه