به وب سایت سپهر تهویه خوش آمدید.

ساعات کاری ما : شنبه تا پنجشنبه || 09:00 الی 20:00

نحوه ساخت کانال های اسپیرال

نحوه ساخت کانال های اسپیرال

کانال های اسپیرال از اتصال مارپیچی ورق های فلزی کویل شده که از قبل طبق سایز سفارشی نوار برش شده ساخته می شوند. این نوع کانال های دارای سطح داخلی صاف می باشد و دارای سطحی بیرونی درزهای مارپیچ پرس شده می باشد .که این درزها استحکان فوق العاده ای به کانال های اسپیرال می دهد.

از این روش تولید می توان کانال های اسپیرال با قطر های متفاوت و سفارشی در طول های آزاد تولید کرد.

تماس سریع سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه واتساپ سپهر تهویه